Slauerhoff

Composer Harke Jan van der Meulen wrote a song cycle for the Eisler Trio on the poetry of Jan Jacob Slauerhoff: FUEGO

 

“Warm-blooded, contemporary acoustic songs with a jazzy touch, referring to Christina Branco's fado, Agbajah rhythms from Guinea, all in the atmosphere of Slauerhoff’s ever wandering spirit”


O Konakry/Fuego/Outcast/Woorden in de Nacht/Provinciale/Nocturne/Aan Zee

 

Fuego: Eisler Trio demo


 

 

Zij ging alleen, rhythmisch en roofdierachtig,
Met lange passen nauwlijks rakend de aarde.
Klein leek de dansvloer en zij oppermachtig:
Een tijgerkat gevangen in een gaarde.

En aan haar borsten was mijn lot verbonden,
Als dat van andre schepsle’ aan dubbelsterren;
Ik zag hoe zij zich spitsten en ontstonden
Uit ‘t zalig lijf, wild geurende van verre.

Daaronder was zij breed en werd zij slank
Wanneer zij het hartstochtlijkst werd bewogen,
En het was soms of roode stormen vlogen
Over haar lichaam en toch bleef zij blank.

Zij danste op ‘t koord van de gespannen zinnen,
Zij stond als de avondzon voor onze oogen,
Waar wij ook zagen, goden en godinnen
In haar belichaamd door het ruim bewogen.